Pierwotne Stwardnienie Boczne (PLS) / Terapia komórkami macierzystymi

Pierwotne Stwardnienie Boczne (PLS). Znajdź najskuteczniejszą terapię komórkami macierzystymi
Global Stem Cells - Primary Lateral Sclerosis

Unique Access oferuje rozbudowany protokół leczenia pierwotnego stwardnienia bocznego (PLS). W jego skład wchodzą iniekcje zawierające zwiększone dawki komórek macierzystych, innowacyjne czynniki wzrostu, rozbudowana rehabilitacja oraz inne terapie wspomagające i suplementy. Efektywna kombinacja najnowszych technologii medycznych z medycyną funkcjonalną, umożliwiła leczonym pacjentom osiągnięcie znacznej poprawy.

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć pierwotne stwardnienie boczne (PLS)

Terapia komórkami macierzystymi jest uważana za alternatywną metodę leczenia pierwotnego stwardnienia bocznego (PLS) i innych chorób neurodegeneracyjnych. Komórki macierzyste posiadają potencjał leczniczy: nie tylko zastępują komórki, ale również modyfikują zewnątrzkomórkowe środowisko neuronu ruchowego przez efekt troficzny i działanie neuroprotekcyjne. W terapii komórkowej brano pod uwagę komórki o różnorodnym pochodzeniu.

Unique Access oferuje skuteczne pakiety leczenia pierwotnego stwardnienia bocznego (PLS), zawierające większe ilości mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC). U wielu leczonych pacjentów zaobserwowano znaczną poprawę w zakresie funkcji motorycznych; siły i napięcia mięśniowego; mowy i przełykania; poczucia równowagi i koordynacji ruchowej; zręczności i motoryki. Co więcej, po przeszczepie komórek macierzystych rozwój choroby został znacznie spowolniony.

Mechanizm Działania

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) to multipotentne komórki macierzyste. Doskonale nadają się do leczenia PLS, gdyż są plastyczne, dostarczają czynniki wzrostu do tkanek biorcy oraz modulują układ odpornościowy.

Przeszczep mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) zwiększa przeżywalność neuronów i zapobiega glejozie. Mikroglej i astrocyty są równocześnie celem i przyczyną zapalenia nerwów. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mogą chronić przed apoptozą neurony i oligodendrocyty, uwalniając czynniki troficzne i antyapoptotyczne oraz indukując mikrośrodowisko neuroprotekcyjne.

Dodatkowo mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mogą promować proliferację i dojrzewanie komórek prekursorach neuronów, co prowadzi do różnicowania się w dojrzałe neurony i oligodendrocyty.

Efekty Leczenia

U pacjentów z pierwotnym stwardnieniem bocznym (PLS), leczonych komórkami macierzystymi, zazwyczaj widoczna była poprawa w następujących obszarach:

 • Funkcje motoryczne
 • Poczucie równowagi
 • Koordynacja ruchowa
 • Bóle neuropatyczne
 • Zmęczenie
 • Drgawki
 • Mowa
 • Przełykanie
 • Spowolnienie postępu choroby i inne

Nasza Obietnica

Wierzymy, że zawsze istnieje nadzieja i pacjenci zasługują na dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia. Jesteśmy niezależni i posiadamy własny wydział medyczny. Zapewniamy najlepsze możliwe wyniki: łączymy wiodące, nowatorskie metody leczenia z unikalnymi produktami, zabiegami i usługami. Tworzymy zintegrowane i efektywne programy leczenia, które są następnie przeprowadzane w akredytowanych szpitalach.

Komórki Macierzyste

Nasi pacjenci mogą mieć pewność, że otrzymają odpowiedni typ komórek macierzystych, we właściwej ilości, jakości i żywotności.

Nasz wyłączny partner badawczy gwarantuje żywotność komórek na poziomie 95%, ale wiele iniekcji ma zaskakującą żywotność na poziomie 98-99%.

U dr. Majida Seruschana kilka lat temu zdiagnozowano SLA. W trakcie swoich poszukiwań odkrył, że komórki macierzyste mogą mu pomóc i skontaktował się z nami. Zobacz, co Dr Seruschan i jego żona mówią o swoich przeżyciach związanych z leczeniem.

Terapie i środki wspomagające

Nasi pacjenci mogą liczyć na terapie wspomagające, rehabilitację, detoksykację oraz programy podnoszące odporność. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze wyniki terapii komórkowej.

 • Hiperbaryczna komora tlenowa (HBOT)
 • Akupunktura
 • Aquaterapia
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS)
 • Terapia tlenowa HOT
 • Kroplówki witaminowe
 • Suplementy poprawiające odporność (np.. GcMAF)
 • Specjalne plany żywieniowe i konsultacje

Szpital Partnerski

Leczenie odbywa się w międzynarodowo akredytowanym szpitalu, a nie w hotelu czy klinice. Stały dostęp do wszystkich oddziałów specjalistycznych i lekarzy specjalistów jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki i wpływa korzystnie na skuteczność leczenia.

Co to jest stwardnienie zanikowe boczne (SLA)?

Pierwotne Stwardnienie Boczne (PLS) to rzadka, wolno postępująca choroba występująca u osób dorosłych. Atakuje ona górne neurony ruchowe, powodując nadmierne napięcie mięśniowe oraz sztywność. Obecnie nie są dostępne żadne rozbudowane badania kliniczne dotyczące PLS.

Podobnie jak w przypadku pozostałych chorób neuronu ruchowego, pierwotne stwardnienie boczne jest nieuleczalne. Terapia komórkami macierzystymi może jednak znacznie złagodzić objawy i ich wtórne następstwa, zwiększając jakość życia pacjenta.

Najlepsze leczenie komórkami macierzystymi dostępne za pośrednictwem globalstemcells.com

Global Stem Cells - List of improvements
 • Grace GM, Orange JB, Rowe A, Findlater K, Freedman M, Strong MJ (2011).

“Neuropsychological Functioning in PLS: A Comparison with ALS”. The Canadian Journal of Neurological Sciences. 38 (1): 88–97. PMID 21156436.

 • Tartaglia MC, Rowe A, Findlater K, Orange JB, Grace G, Strong MJ (2007).

“Differentiation between primary lateral sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis: examination of symptoms and signs at disease onset and during follow-up”. Arch. Neurol. 64(2): 232–6. doi: 10.1001/archneur.64.2.232. PMID 17296839

 • Rollins, Yvonne D.; Oskarsson, Björn; Ringel, Steven P. (2011).

“Primary lateral sclerosis”. In Lisak, Robert; Truong, Daniel; Carroll, William; Bhidayasiri, Roongroj. International Neurology. John Wiley & Sons. pp. 203–4. ISBN 978-1-4443-1701-5

 • Gotkine M, Argov Z (2007).

“Clinical differentiation between primary lateral sclerosis and upper motor neuron predominant amyotrophic lateral sclerosis”. Arch. Neurol. 64 (10): 1545; author reply 1545. doi: 10.1001/archneur.64.10.1545-a. PMID 17923644.