Poronienia związane z mała ilością komórek macierzystych