Choroby Leczone Komórkami Macierzystymi

Komórki macierzyste są skuteczne w leczeniu wielu chorób
Global Stem Cells - Autism
Choroba zazwyczaj ujawnia się przed osiągnięciem trzeciego roku życia i cztery razy częściej występuje u chłopców, niż u dziewczynek. Rolę w powstawaniu choroby pełni wiele obszarów mózgu, lecz jej neurobiologiczne przyczyny są do tej pory słabo znane.
Global Stem Cells - Multiple Sclerosis
Chorzy na stwardnienie rozsiane tracą zdolność samodzielnego chodzenia w wieku, którego mediana wynosi 63 lata, lecz 1-3% pacjentów cierpi na postać złośliwą i osiąga ten stan już po kilku tygodniach lub miesiącach.
Global Stem Cells - Spinal Cord Injury
Urazy rdzenia kręgowego najczęściej dotykają młodych dorosłych i zazwyczaj są efektem silnego uderzenia, np. podczas uprawiania sportu lub wypadku samochodowego. Według danych sieci informacyjnej SCI, w Stanach Zjednoczonych na uszkodzenia rdzenia kręgowego cierpi około 300.000 osób i co roku, notuje się niemal 11.000 nowych przypadków
Global Stem Cells - Liver Cirrhosis
U pacjentów z marskością wątroby, leczonych z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) odnotowano widoczną poprawę w zakresie funkcjonowania wątroby i powiązanych objawów. Przeszczep komórek macierzystych spowodował również znacznie spowolnienie rozwoju choroby. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) potrafią się różnicować w różnorodne rodzaje komórek funkcjonalnych, w tym komórki wątroby – hepatocyty.
Global Stem Cells - Optic Nerve Atrophy
U pacjentów z uszkodzeniami lub atrofią nerwu wzrokowego możliwe jest uzupełnienie brakujących komórek oraz regeneracja niektórych włókien nerwu wzrokowego. Oznacza to poprawę w zakresie wzroku, pola widzenia i zdolności rozróżniania kolorów.
Global Stem Cells - Kidney Disease
Nefrologiczne cele terapii obejmują zmniejszenie obrażeń i opóźnienie postępu choroby lub konieczności zastosowania terapii zastępczej, która oznacza przeszczep lub dializy. Obecnie, pojawiły się nowe metody naprawy tkanek i jedną z najbardziej obiecujących jest wykorzystanie komórek macierzystych w celu zmniejszenia obrażeń spowodowanych przewlekłą chorobą nerek.
Global Stem Cells - Muscular Dystrophy
Dystrofie mięśniowe to grupa dziedzicznych, progresywnych chorób mięśni, które charakteryzują się osłabieniem, utratą i degeneracją mięśni. Niektóre odmiany mają również wpływ na inne narządy, np. serce, mózg czy przewód pokarmowy.
Global Stem Cells - Traumatic Brain Injury (TBI)
Nowe metody leczenia pomagają zmniejszyć uszkodzenia przez neuroprotekcję i promowanie przebudowy mózgu, w tym angiogenezę, neurogenezę i synaptogenezę. Celem tych metod jest poprawa stanu funkcjonalnego pacjentów z urazowymi uszkodzeniami mózgu (TBI).
Global Stem Cells - Stroke
Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurologicznych u pacjentów w podeszłym wieku. Jego przyczyną jest brak dopływu krwi do mózgu lub krwotok, a do skutków zalicza się dysfunkcje motoryczne, spastyczność, zaburzenia poznawcze, zaburzenia mowy, problemy z przełykaniem i problemy z pamięcią.
Global Stem Cells - Primary Lateral Sclerosis
Terapia komórkami macierzystymi jest uważana za alternatywną metodę leczenia pierwotnego stwardnienia bocznego (PLS) i innych chorób neurodegeneracyjnych. Komórki macierzyste posiadają potencjał leczniczy: nie tylko zastępują komórki, ale również modyfikują zewnątrzkomórkowe środowisko neuronu ruchowego przez efekt troficzny i działanie neuroprotekcyjne.
Global Stem Cells - Cerebral Palsy
Mózgowe porażenie dziecięce (CP) to określenie obejmujące szereg objawów neurologicznych, wynikających z uszkodzeń w rozwijającym się mózgu. Urazy mózgu nie pogłębiają się, ale często występują wtórne objawy ortopedyczne.
Global Stem Cells - Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Terapia komórkami macierzystymi jest uważana za alternatywną metodę leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (SLA) i innych chorób neurodegeneracyjnych. Komórki macierzyste posiadają potencjał leczniczy: nie tylko zastępują komórki, ale również modyfikują zewnątrzkomórkowe środowisko neuronu ruchowego przez efekt troficzny i działanie neuroprotekcyjne.
Global Stem Cells - Cerebellar Ataxia
Komórki macierzyste posiadają właściwości neuroprotekcyjne i mogą wspomagać regenerację. Właśnie z tego powodu w ostatnich latach były badane jako potencjalna metodę leczenia chorób neurodegeneracyjnych. W przypadku ataksji, badania na modelach zwierzęcych i ludziach wykazały, że terapia komórkami macierzystymi jest bezpieczna i skuteczna.
Global Stem Cells - Spinal Muscular Atrophy
Terapia komórkami macierzystymi jest uważana za alternatywną metodę leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) i innych chorób neurodegeneracyjnych. Komórki macierzyste posiadają potencjał leczniczy: nie tylko zastępują komórki, ale również modyfikują zewnątrzkomórkowe środowisko neuronu ruchowego przez efekt troficzny i działanie neuroprotekcyjne.
Global Stem Cells - ONH / SOD
Hipoplazja nerwu wzrokowego i dysplazja przegrodowo-oczna (zespół de Morsiera) to dwie choroby wrodzone, na które Unique Access oferuje innowacyjne leczenie komórkami macierzystymi. Oznacza to zupełnie nowe możliwości, wykraczają poza tradycyjnie stosowane metody.
Global Stem Cells - Retinitis Pigmentosa
Zwyrodnienia siatkówki to choroby, które dotykają fotoreceptory lub sąsiadującą z nimi warstwę barwnikową siatkówki. Cierpią na nie miliony ludzi na całym świecie i najczęściej przyjmują formę retinopatii barwnikowej, zwyrodnienia plamki żółtej, choroby Stargardta czy wrodzonej ślepoty Lebera.
Po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem nasi lekarze mogą zasugerować, że komórki macierzyste i rehabilitacja funkcjonalna wpłyną korzystnie na stan pacjenta. Może się jednak okazać, że nie dysponujemy wystarczającą ilością danych i wyników badań, aby wskazać pozytywne efekty wcześniejszego leczenia tej konkretnej choroby.